Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kapcsolatteremtés Testre gyakorolt hatása

A Kapcsolatteremtés „új” axiatonális (tengely-tonális) vonalakat von be, amelyek minden korábbinál erőteljesebb és fejlettebb szinten teremtik újra kapcsolatunkat. Ezek a vonalak részei az intelligencia egy időtlen hálózatának, egy párhuzamos dimenzióbeli rendszernek, amely révén képesek vagyunk magunkhoz vonzani az emberi test megújító funkciói számára szükséges alapvető energiákat.

 

Az alábbi Tashira Tachi ren : A fénytest, A fénytest kialakulásának 12 fokozata, Médiumi üzenetek Ariel arkangyaltól című könyvből való részlet segítségével egyszerű, közérthető magyarázatot kaphatunk a Kapcsolatteremtés (Reconnection), visszakapcsolás tágabb nézőpontú hatásaira, eredményeire, következményeire.

 

"A tested

A régi világban van egy fizikai tested, és a legtöbb ember úgy reagál saját testére, mint valami ellen-ségre. A tested által tudod megtapasztalni a karmikus korlátozásokat. Sokan érzik úgy: „ha nem lenne testem, nem kellene megtapasztalnom ezeket a korlátozásokat”. Azt sem fogadják el, hogy a testnek tudata van, és ennek a tudatnak az a célja, hogy őket, és a szellemet szolgálja. A fizikai test ezért legtöbbször elutasítva és bántalmazva érzi magát. Azt mondod: „Semmi kedvem, hogy a kar-mán keresztül tapasztaljalak meg, ezért nem fogok rád hallgatni, nem fogom meghallgatni, amit mondani akarsz. Nem foglak ellátni azzal, amit enni akarsz. Nem fogom hagyni, hogy játssz, amikor ahhoz van kedved.” Ezeket teszed tehát a testeddel. Legtöbben közületek gyűlölettel és szeretettel kapcsolódnak testükhöz. „A testem túl kövér, túl nagy, túl széles, túl szőrös, túl hosszú, túl kicsi.” Legtöbbötök így viszonyul a fizikai testéhez.

Van egy ún. éteri másolatotok is. Akik érzékelni tudják az éteri síkot, azok ezt a testet kb. egy cm-re érzékelik a bőrtől. Ez is bennetek létezik. Ennek a testnek hetedik, hatodik, ötödik és negye-dik dimenziós struktúrái vannak. Ezt a dimenziót modellünkkel tudjuk elmagyarázni.

Jelenleg a harmadik dimenzióban vagy. A negyedik dimenzió az asztrális sík. Karmikus mintáitok többsége ott van elraktározva az étertestben. Azokat a mozgásokat indítják be, amelyek átnyúlnak más energiatestekbe is, és karmikus tapasztalatokat hoznak nektek. Korlátot szabnak annak a fénymennyiségnek is, amelyet testetek felvenni képes, s ezzel a DNS működését is egy alacsony, túlélési szintre korlátozzák.

Van egy, még alvó állapotban lévő ötödik dimenziós fénytest struktúrátok is. Ez a struktúra tar-talmazza azt, amit éteri kristályoknak nevezünk. Ezek a kristályok bizonyos energiaáramlásokat blokkolnak, és megakadályozzák, hogy a test túl hamar aktiválódjon. Az ötödik dimenziós éteri másolat egy tengely-tonális meridián-rendszerből, egy tengelyes keringési rendszerből, és olyan forgáspontokból áll, amelyek összekötik ezeket a rendszereket és struktúrákat.

Az elszakadási játszma részeként az ember tengely-tonális meridiánjai és felettes énje, valamint más csillagok népei közötti kapcsolat megszakadt. Ez okozta az agy csökevényesedését, az örege-dést és a halált. A tengely-tonális vonalak megfelelnek az akupunktúrás meridiánoknak, amelyek össze tudnak kapcsolódni a felettes lélekkel és a rezonáló csillagrendszerekkel. A tengely-tonális vonalak révén fogja a felettes én átprogramozni az emberi testet egy új testbe. A tengely-tonális vonalak függetlenek minden fizikai testtől vagy biológiai formától. Ezek különböző csillagrendsze-rekből származnak, és a galaktikus test ezek révén ellenőrzi megújuló mechanizmusát.

Képzeld el, hogy a Tejút egy élőlény teste. A csillagok és a bolygók a szervei ennek a galaktikus testnek; a csillagokon es a bolygókon élő egyedek pedig e szervek azon sejtjei, amelyek megújítják a szervek és a sejtek energiáit. Ahhoz, hogy végbemehessen az elszakadási játszma, a Földet és lakóit el kellett szakítani a galaktikus testtől és a felettes lélektől. Most pedig újra összekapcsolódnak.

A tengely-tonális vonalak fényből és hangból állnak. A krisztusi szolgálat funkciói szükségesek ahhoz, hogy kialakuljon az emberi test tengely-tonális meridiánjainak új struktúrája. Amikor ez megtörtént, akkor a felettes én átveszi a szükséges szín- és hangfrekvenciákat, hogy a fizikai testet át tudja alakítani fénytestté.

A tengely-tonális vonalak az akupunktúrás meridiánok mentén futnak, és összekötik őket a „for-gáspontokkal”. A fogáspontok elektromagnetikus energiából álló kis, gömb alakú örvények, ame-lyek a bőr felületén találhatók. Minden sejtben vannak ilyen forgáspontok. Ezek a sejtben lévő pon-tok fény- és hangfrekvenciákat bocsátanak ki magukból, s ettől a sejtmolekulák atomjai gyorsabban forognak. A molekulák megnövekedett forgási sebessége miatt olyan fényszálak keletkeznek, ame-lyek egy sejtregeneráló hálózatot hoznak létre.

Mivel ennek a játszmának végbe kellett mennie, a tengely-tonális vonalak elvesztették kapcsola-taikat. Ennek következtében az ember tengelyes keringési rendszere teljesen elcsökevényesedett. A bőr felszínén lévő forgáspontokat az ötödik dimenzió egyik energiarendszere fogja összekötni a sejtekben lévő forgáspontokkal. Ez a fizikai mutáció egyik modellje, amely megújul, mivel a tengely- tonális vonalak újra összekötődnek. Az idegrendszerhez hasonlóan a tengelyes rendszer is inkább elektromos természetű, és pulzáltatja az energiát, mint a vérkeringés rendszere. A felettes én ener-giát küld a tengely-tonális vonalakba, amely aztán a bőrön lévő forgáspontokba jut, s így táplálja az fizikai akupunktúrás meridiánokat és a tengely-tonális rendszert. Amikor a tengelyes rendszer ener-giát kap a felettes éntől, újrakombinálja a színeket és a hangokat, hogy az isteni minta, Adam Kadmon alapján vérré, nyirokrendszerré, endokrin- és idegrendszerré alakíthassa. A tengelyes rend-szer energiát is szállít a felettes énből a sejtekben lévő forgáspontokba. Ez arra ösztönzi a forgás-pontokat, hogy hangot és fényt áramoltassanak ki magukból, és egy rácshálót teremtsenek az em-beriség evolúciójának.

Ez a hatodik dimenziós struktúra olyan sablonokat vagy mintákat tartalmaz, amelyek az anyag és a fénytestek megformálására szolgálnak. Itt van elraktározva a DNS teljes kódolása. Ez a hatodik dimenziós sablon határozza meg, hogy mit tartalmaz a DNS, és hogyan formálódik meg a fizikai test. A fény közvetítői magukban hordozzák a többi 383 felemelkedő bolygó különböző egyedei genetikai anyagának részeit is.

A hetedik dimenzió struktúrái azért vannak, hogy megtestesítsék az istenit. Ezek metszéshelyek az egyén fizikai és asztrális teste, valamint isteni mintája között. Adam Kadmon az isteni forma, amelyből minden érző lény származik, ezért a formák milliárdjait hordozza magában. A hetedik dimenzió struktúrái nagyon rugalmasak, és egyénenként különböznek. A struktúra előkészített „kü-szöbei”, és a harmadik és negyedik dimenziós testek képezik a határát annak, ameddig a felettes lélek kapcsolatba tud lépni az egyénnel, és meg tud testesülni benne. Tested fénnyé való aktiválása előtt tehát legtöbbször tudatában vagy a testeidben lévő negyedik dimenziós mintának.

Ebben a modellben a következő testet érzelmi testnek nevezzük. Az ötödik dimenzióból tekintve az érzelmi-, a mentális- és a spirituális test kettős tetraéderekből épül fel, amelyeknek meghatáro-zott forgásszámuk van. Az érzelmi testedben vannak azok a csodás, bár blokkolt helyek, amelyek valójában geometriai alakzatok, s amelyek nem koherensen mozognak. Ezeket a nem koherens mozgásokat a negyedik dimenziós struktúrák okozzák az éteri másolatban. Tehát érzelmeken ülsz. Ez a karma játszma része. Ebben a játszmában megtanultad, hogy ne fejezd ki magadat, mert az veszélyes. És ha nem fejezed ki magadat, akkor lezárod ezeket a csodálatos geometriai formákat ebben a mezőben. Így éldegélsz tehát, amíg találkozol valakivel, akinek a tiédet kiegészítő blokkja van. Kis geometriai formáitok egymásba száguldanak, és máris benne vagy a karmában, aminek meg kell innod a levét. Addig vagy blokkolt, amíg lejár az ideje, és a kis geometriai formák ismét eloldódnak egymástól. Ezt korlátozásnak érzed, kellemetlennek, és megkérdezed magadtól: „mi a csudának vagyok itt?”

A mentális test ugyanígy geometriai formákból áll. E test feladata, hogy meghatározza realitá-sodat. A mentális test azt hiszi, hogy kezében van az ellenőrzés. Azt hiszi, hogy ö „menedzseli” sze-mélyes „show”-dat. De nem így van. Egyetlen feladata, hogy meghatározza, mi a „reális”. Ő hatá-rozza meg, hogy hogyan alakul a világ a te életed szempontjából. Azzal, hogy meghatározza, hogy mi a reális, a karma játszmában tart fogva. A mentális test semmit sem utál jobban, mint a válto-zást. Semmit sem! Ugyanis, ha a jövőben valamit másképpen csinálsz, mint most, akkor ez fenye-getheti túlélésedet. A mentális test egy olyan realitást tart fenn, amiről azt gondolja, hogy téged életben tart, függetlenül attól, hogy ez így van, vagy sem. És teljesen mindegy neki, hogy boldog és elégedett vagy-e. A mentális test fenntartani akar. Önmagunkban egyesülve lenni a Minden-Ami-Van természetes állapota. Hihetetlen mennyiségű energiára van szükségünk ahhoz, hogy fenntart-suk az elszakadás illúzióját. Ez sokkal több energiát követel meg, mint ami ennek az egyszerű elen-gedéséhez kellene. Éppen ezért erősödött meg ennyire a mentális test. A mentális testnek az a leg-egyszerűbb, hogy nem reálisnak ítéli meg azt, amit nem lát, hiszen csak így tudja fenntartani az el-szakadás illúzióját. Ezért olt ki minden, a szellemből jövő impulzust.

A spirituális test is ilyen tetraéderekből épül fel, és a karma játszmában általában nem vesz részt.

Az a feladata, hogy összekössön felettes lelkeddel, a krisztusi felettes lelkeddel, és a Vagyok- jelen-létével. Nyilvánvaló, hogy a spirituális testnek nem sok szerep jut a karma játszmában. Ott kívülálló-nak érzi magát, és nem tudja betölteni feladatát.

A spirituális test impulzusokat és információkat hoz szellemedtől, amelyek aztán beleütköznek mentális testedbe, ami azt mondja: „ez nem reális”. Aztán, ha az érzelmi tested fogja fel a szellem útmutatását, akkor bezárul, ahelyett, hogy kifejezné magát. És te megismétled a korlátozás és el-szakadás egész ciklusát, mivel az egész játszma a szellemtől való elszakadás illúzióján alapul. Hát, erről van szó."

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

túlbonyolítás

(Zoharinsz, 2013.03.30 16:33)

Túl bonyolítod a dolgokat ! A 3D világban, nem tudod megélni teljesen a 5 - 6 - 7 - 8 D -t és még sorolhatnám. Egy a lényeg, ha lelkeddel kapcsolatban vagy, akkor mindig érezni fogod mikor mit kell tenned. Onnantól, hogy gondolatod van, mentális testben vagy te is... Amit leírsz ez a te eseményhorizontod..Honnan tudod, hogy másnál is ugyanez ? Amit került téma megint, testedre hatással van az asztrológia is....Nagyban befolyásolja, hogy milyen energia minták érnek...Szép filozofálgatás..a TE szemszögedből ! Ami a te látásmódod..Kérdés az, miért van folyamatos bizonyítási kényszered, hogy azt hidd, hogy ez mindenkire passzol ?

OM

(Horváth Szabolcs, 2012.04.03 13:53)

Kellemes kifejtés. Ügyes !